EssilorLuxottica & GrandVision: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έγκριση της Συγχώνευσης

Άγριες ολιγοπωλιακές καταστάσεις προβλέπονται στην ελληνική αγορά οπτικών, αν εγκριθεί η συγχώνευση των EssiorLuxottica & Grand Vision -της μεγαλύτερης αλυσσίδας οπτικών καταστημάτων στην Ευρώπη- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Τέλος λοιπόν ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του οπτικού κλάδου με την επικράτηση του ισχυρού παίκτη και όπου μεταξύ άλλων τελικό θύμα -όπως πάντα- τον καταναλωτή αν εγκριθεί το σχέδιο των μεγαθηρίων του οπτικού κλάδου.

 

EssilorLuxottica & GrandVision: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έγκριση της Συγχώνευσης

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή ανοίγει διεξοδική έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη απόκτηση της GrandVision από την EssilorLuxottica
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ξεκίνησε διεξοδική έρευνα για να αξιολογήσει την προτεινόμενη εξαγορά της GrandVision από την EssilorLuxottica, βάσει του κοινοτικού κανονισμού μονοπωλιακών συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή ανησυχεί μήπως η υπέρ-συγκέντρωση αυτή μπορεί να μειώσει τον ανταγωνισμό για τη χονδρική προμήθεια οφθαλμικών φακών και γυαλιών, καθώς και για τη λιανική προμήθεια οπτικών προϊόντων με τελικό αποτέλεσμα τη ζημιά του καταναλωτή.

Η εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Η EssilorLuxottica είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής γυαλιών στον κόσμο και η GrandVision είναι η μεγαλύτερη οπτική αλυσίδα λιανικής στην Ευρώπη. Σε αυτήν την ενοποιημένη αγορά, πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά εάν η προτεινόμενη συγκέντρωση θα οδηγήσει υψηλότερες τιμές και μειωμένες επιλογές για τους καταναλωτές όταν επισκέπτονται τον τοπικό οπτικό τους. "

Η προτεινόμενη υπέρ-συγκέντρωση θα συνδυάσει δύο ηγέτες στη βιομηχανία οπτικών ειδών. Η EssilorLuxottica είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής οφθαλμικών φακών και γυαλιών οράσεως στην Ευρώπη και παγκοσμίως και έχει γνωστά εμπορικά σήματα στο χαρτοφυλάκιό της, όπως τα Ray-Ban και Oakley. Επιπλέον, η EssilorLuxottica δραστηριοποιείται στη λιανική διανομή, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Η Grand Vision είναι ένας παγκόσμιος έμπορος λιανικής πώλησης γυαλιών, ο οποίος λειτουργεί μερικές από τις μεγαλύτερες οπτικές αλυσίδες σε όλη την Ευρώπη, όπως το Grand Optical και το Pearle. Η EssilorLuxottica πωλεί τα προϊόντα της στους οπτικούς λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένης της Grand Vision, η οποία τους μεταπωλεί στους τελικούς καταναλωτές.

Οι προκαταρκτικές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής
Η αρχική έρευνα αγοράς της Επιτροπής έθεσε διάφορα ζητήματα που αφορούν ειδικότερα τον συνδυασμό της ισχυρής θέσης της EssilorLuxottica στην αγορά στη χονδρική προμήθεια οπτικών προϊόντων, ιδίως των φακών και των γυαλιών, και της κύριας παρουσίας της GrandVision στη λιανική διανομή αυτών των προϊόντων.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής πώλησης οπτικών προϊόντων . Ειδικότερα, στην εμπεριστατωμένη έρευνα της, η Επιτροπή θα εκτιμήσει:

(i) εάν η EssilorLuxottica θα χρησιμοποιήσει την ισχυρή παρουσία της στην αγορά σε φακούς και γυαλιά για να αυξήσει τις τιμές ή να υποβαθμίσει τις συνθήκες προμήθειας σε ανταγωνιζόμενους μικρό-λιανοπωλητές της GrandVision,

(ii) τον αντίκτυπο του συνδυασμού των δραστηριοτήτων της EssilorLuxottica και της GrandVision στο λιανικό εμπόριο, ιδίως στις χώρες και στις περιοχές όπου ανταγωνίζονται επί του παρόντος, και

iii) εάν η συγχωνευθείσα εταιρεία θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση ανταγωνιστικών προμηθευτών φακών ή γυαλιών οράσεως στα καταστήματα GrandVision, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής οπτικών προϊόντων στην Ευρώπη και βασικό σημείο πώλησης ανταγωνιστικών προμηθευτών.

Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον τέτοιες αλλαγές στο ανταγωνιστικό τοπίο της οπτικής βιομηχανίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, όπως αυξημένες τιμές ή μείωση της επιλογής των οπτικών προϊόντων για τους τελικούς καταναλωτές.

Η πράξη κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2019. Η EssilorLuxotica και η GrandVision αποφάσισαν να μην υποβάλουν δεσμεύσεις κατά την αρχική έρευνα για την αντιμετώπιση των προκαταρκτικών ανησυχιών της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει πλέον 90 εργάσιμες ημέρες, έως τις 22 Ιουνίου 2020, για να λάβει απόφαση. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Εταιρείες και προϊόντα
Η EssilorLuxottica είναι μια γαλλο-ιταλική κάθετα ολοκληρωμένη πολυεθνική εταιρία που εδρεύει στο Παρίσι και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής γυαλιών σε όλο τον κόσμο με πάνω από 9.100 καταστήματα λιανικής παγκοσμίως. Ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2018 μετά τον συνδυασμό του Ιταλικού Ομίλου Luxottica με τη γαλλική Essilor International. Η Επιτροπή ενέκρινε άνευ όρων την εν λόγω συναλλαγή την 1η Μαρτίου 2018.

Η GrandVision είναι ένας παγκόσμιος παίκτης με έδρα το Ολλανδία που δραστηριοποιείται στον τομέα της οπτικής λιανικής πώλησης με έμφαση στην παροχή φροντίδας ματιών στους πελάτες παγκοσμίως. Η GrandVision λειτουργεί πάνω από 7.000 καταστήματα σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Ασία.

Κανόνες και διαδικασίες ελέγχου των συγκεντρώσεων
Η Επιτροπή έχει καθήκον να αξιολογεί τις υπέρ-συγκέντρωσεις και τις εξαγορές επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ορισμένα όρια (βλέπε άρθρο 1 του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων) και να αποτρέπει τις συγκεντρώσεις που θα παρεμπόδιζαν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα του.

Η συντριπτική πλειονότητα των κοινοποιηθεισών συγχωνεύσεων δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού και εκκαθαρίζεται μετά από τακτικό έλεγχο. Από τη στιγμή της κοινοποίησης μιας συναλλαγής, η Επιτροπή διαθέτει γενικά 25 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει έγκριση (Φάση Ι) ή για να ξεκινήσει διεξοδική έρευνα (Φάση ΙΙ).

Εκτός από την τρέχουσα συναλλαγή, διεξάγονται ακόμη πέντε συνεχιζόμενες έρευνες συγχώνευσης της Φάσης ΙΙ: η προτεινόμενη απόκτηση της DSME από την HHIH , η προτεινόμενη εξαγορά της Metallo από την Aurubis , η προτεινόμενη εξαγορά της Chantiers de l'Atlantique από την Fincantieri , η προτεινόμενη δημιουργία δύο κοινών επιχειρήσεις της Boeing και της Embraer και την προτεινόμενη απόκτηση του Lotos από την PKN Orlen .

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του διαγωνισμού , στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής με τον αριθμό υποθέσεων M.9569 .

Πηγή: European Commission

Mergers 1
Mergers 2

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4