Σήμερα, τα παιδιά εκτίθενται σε υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, που μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους.

Τα μάτια είναι ανάμεσα στα πιο σημαντικά όργανα αίσθησης. Το 80% των πραγμάτων που καταλαβαίνουμε διεξάγεται μέσα από τα μάτια μας.
Εσύ δίνεις τη σημασία που πρέπει στα μάτια σου; Πόσο φροντίζεις για την υγεία των ματιών σου;

Είναι γεγονός ότι η καλή διατροφή είναι απαραίτητη για μια υγιή όραση, μπορεί όμως να υπάρξει μια πιο άμεση σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της ασφάλειας των ματιών μας. Βεβαιωθείτε λοιπόν, ότι γνωρίζετε πώς να κρατήσετε τα μάτια σας ασφαλή στην κουζίνα πριν να περάσετε πόλλες ώρες στην προτετοιμασία των γευμάτων.

Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4