Η Bayer επενδύει στην Οφθαλμολογία!

Η απώλεια της όρασης, ανεξαρτήτως από την αιτία, αλλάζει εντελώς τη ζωή του πάσχοντα, στερώντας του την αυτονομία του και τη λειτουργικότητα του, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά όχι μόνο η υγεία του αλλά και η ποιότητα ζωής . Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, 285 εκατομμύρια άτομα στο κόσμο αντιμετωπίζουν...

 προβλήματα όρασης, 246 εκατομμύρια έχουν περιορισμένη όραση, ενώ τα 39 εκατομμύρια είναι τυφλά1! Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το 80% των προβλημάτων όρασης στα άτομα αυτά μπορεί να προληφθεί ή να θεραπευτεί.

Η μη έγκαιρη πρόληψη, η θεραπεία με περιορισμένη επιτυχία και η βαρύτητα των παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι διαταραχές της όρασης μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα στην όραση. Σύμφωνα με μελέτες, οι κύριες παθήσεις που οδηγούν σε σοβαρής βαρύτητας περιστατικά συμπεριλαμβάνουν τον καταρράκτη, το γλαύκωμα, την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, τη θολερότητα του κερατοειδούς και τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Μάλιστα, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης στον ενεργό εργασιακά πληθυσμό του δυτικού κόσμου2. Επίσης, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες απώλειας όρασης παγκοσμίως3.

Για τη χώρα μας, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του αποτελούν σημαντικό πρόβλημα που επιβαρύνει την Ελληνική Κοινωνία, αλλά και το Σύστημα Υγείας. Τα αριθμητικά δεδομένα το αποδεικνύουν. «Αρκεί να αναλογιστούμε ότι σε πρόσφατη ανοικτή εκδήλωση για το κοινό της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη (Ε.ΛΟ.ΔΙ), εξετάσαμε περίπου 300 άτομα, εκ των οποίων το 20% διαγνώσθηκε με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία» δήλωσε ο Δρ Γιάννης Δατσέρης Χειρουργός Οφθαλμίατρος.

Εάν λάβουμε υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, συν το γεγονός ότι ο πληθυσμός γίνεται ολοένα και μεγαλύτερης ηλικίας και παραμένει περισσότερο ενεργός εργασιακά, η διατήρηση υγειούς όρασης είναι μείζονος σημασίας. Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι τα προβλήματα στην όραση μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση που πιθανόν έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της βοήθειας κατ’ οίκον και την επιβάρυνση ατόμων που φροντίζουν τους πάσχοντες4.

Η Bayer έχει ξεκινήσει την τελευταία πενταετία ένα εκτενές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων θεραπειών στη Οφθαλμολογία, που τείνουν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών. Ήδη η εταιρεία έχει διαθέσει παγκοσμίως ένα νέο σκεύασμα, το οποίο ενδείκνυται μέχρι στιγμής, για τρεις σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου και του διαβητικού οιδήματος ωχράς. Επίσης, η εταιρεία στα πλαίσια της ενίσχυσης της έρευνας στην Οφθαλμολογία, ξεκίνησε φέτος το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Βραβείων Οφθαλμολογίας (Global Ophthalmology Awards Program), ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την έρευνα και την εκπαίδευση στην οφθαλμολογία, ιδιαίτερα για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την κλινική διερεύνηση των οφθαλμικών παθήσεων. Η εταιρεία, μέσα από την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα αυτό, επιδιώκει να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους επαγγελματίες του τομέα της Οφθαλμολογίας, που μπορεί να οδηγήσουν τελικά σε βελτίωση της θεραπείας και διαχείρισης για τους ασθενείς με προβλήματα όρασης5.

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή

Η Bayer αποτελεί παγκόσμιο οργανισμό με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και των υλικών υψηλής τεχνολογίας. Με ιστορία στις εφευρέσεις, η εταιρεία δημιουργεί τις τάσεις στους ερευνητικούς τομείς. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητα της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2013, ο Όμιλος απασχόλησε περίπου 113.200 ανθρώπους και είχε πωλήσεις της τάξεως των 40,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,2 δις ενώ οι δαπάνες για R&D σε € 3,2 δις.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr .

Συγγραφέας:Ιωάννης Δατσέρης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Υαλοειδούς & Aμφιβληστροειδούς

Πηγή: www.iator.gr

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4