Πολυεστιακοί Φακοί Presio Balance Infinite

Η εταιρία Nikon παρουσιάζει τους νέους πολυεστιακούς φακούς Presio Balance Infinite, ψηφιακής τεχνολογίας.
Στόχος των φακών Presio Balance Infinite είναι η κάλυψη της ανάγκης των πρεσβυώπων για τη καλύτερη εξισορρόπηση απόδοσης και τιμής εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευρεία και διαυγή όραση. Οι συμβατικοί σχεδιασμοί πολυεστιακών φακών, δίνουν...
έμφαση στην κοντινή εστία εις βάρος τόσο της ενδιάμεσης όσο και της μακρινής.
Η πρόκληση στον σχεδιασμό των Presio Balance Infinite είναι η διατήρηση ενισχυμένου εύρους ζωνών όρασης, προσφέροντας ευρεία όραση και εύκολη προσαρμογή σε όλες τις αποστάσεις και για όλες τις δραστηριότητες.
Τεχνολογία Equi-view
Χάρη στη τεχνολογία equi-view, οι φακοί είναι βελτιστοποιημένοι για κάθε συνταγή ξεχωριστά. Έτσι, δεν είναι απαραίτητος ο συμβιβασμός του διοπτροφόρου σε μειωμένο εύρος τόσο της μακρινής όσο και της ενδιάμεσης όρασης.
Ασφαιρικός σχεδιασμός – Οριζόντια κατανομή διοπτρικών
Ο σχεδιασμός των Presio Balance Infinite, ελέγχει πλήρως την κατανομή των διοπτριών, σε όλη την επιφάνεια του φακού. Ο φακός είναι κατασκευασμένος με οριζόντια διακύμανση διοπτριών, ώστε να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στην όραση από την κεντρική περιοχή του φακού. Η όραση είναι άνετη και σταθερή ακόμα και κατά τη διάρκεια κίνησης του κεφαλιού ή των ματιών.

Οι φακοί Presio Balance Infinite προσφέρουν:
• Διαυγή όραση τόσο στη µακρινή όσο και στην ενδιάµεση ζώνη.
• Άµεση και άνετη µετάβαση από τη µακρινή στην κοντινή όραση.
• Βελτιστοποιηµένη όραση στην κοντινή ζώνη.
• Σταθερή και άνετη όραση ακόµη και κατά τη διάρκεια κίνησης του κεφαλιού ή των µατιών.
• Έλεγχο της διακύµανσης των παραµορφώσεων σ’ όλη την επιφάνεια του φακού.

∆ιατίθεται σε δύο µήκη καναλιού 12mm, 14mm.

∆ιαθεσιµότητα
∆είκτες ∆ιάθλασης 1.50 1.60 (Λευκοί, Transitions VII Brown-Grey-G15, Πολωτικοί Brown-Grey),
1.67 (Λευκοί, Transitions VII Brown-Grey-G15) και 1.74 (Λευκοί, Transitions VII Brown-Grey) µε add 0.75 έως 3.50 και επιστρώσεις Hard Clear Coat, Seecoat Plus UV & Seecoat Blue UV.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4