Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα και πώς γίνεται η διάγνωση της συγκεκριμένης οφθαλμικής πάθησης.

Είναι γεγονός ότι η καλή διατροφή είναι απαραίτητη για μια υγιή όραση, μπορεί όμως να υπάρξει μια πιο άμεση σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της ασφάλειας των ματιών μας. Βεβαιωθείτε λοιπόν, ότι γνωρίζετε πώς να κρατήσετε τα μάτια σας ασφαλή στην κουζίνα πριν να περάσετε πόλλες ώρες στην προτετοιμασία των γευμάτων.

Τί είναι ο καταρράκτης και ποιές ηλικιακές ομάδες αφορά;
Η λειτουργία των οφθαλμών εξαρτάται κυρίως από την ηλικία, όμως επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που δεν έχουμε φανταστεί. Εξίσου απροσδόκητες είναι και οι συνέπειες για τον οργανισμό μας, όταν δεν βλέπουμε καλά.
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4