Διαγωνισμός Facebook - Summer Loading...

Το καλοκαίρι πλησιάζει και σε συνεργασία με τα Οπτικά Μουγιακάκου, σας χαρίζουμε 2 ζευγάρια γυαλιά ηλίου Dolce & Gabbana! Μπείτε κι εσείς στην κλήρωση!

To www.orasisonline.gr και τα Οπτικά Μουγιακάκου πραγματοποιούν έναν Facebook Διαγωνισμό μόνο για εσάς! Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου, οπότε θα ανακοινωθούν και οι νικητές!

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό ΕΔΩ: FACEBOOK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(Διαβάστε στη συνέχεια του άρθρου τους όρους συμμετοχής.)

Στα Οπτικά Μουγιακάκου θα βρείτε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως και οι επαγγελματίες του χώρου θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις ανάγκες σας.

Τα καταστηματα θα βρείτε στην παρακάτω Διεύθυνση:
Λ.Ειρήνης 125, Πέραμα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0441 4875

23794796 814815215395297 4219079864200265969 n


Όροι & προϋποθέσεις Facebook Διαγωνισμού


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To www.orasisonline.gr σε συνεργασία με τα Οπτικά Μουγιακάκου, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα του Facebook και το λογαριασμό της σελίδας OrasisOnline, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/orasisonline.gr/

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 16/04/2018 και ώρα 20:00 μ.μ. ως και την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 13:00μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στη σελίδα του Facebook Orasis Online, θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α) να κάνει Like και (β) να γράψει ένα comment κάτω από τη φωτογραφία. Δεν είναι υποχρεωτικό το LIKE στις Facebook σελίδες: Orasis Online και Οπτικά Μουγιακάκου.

Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό σε κάθε πλατφόρμα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις.

Το δώρο του διαγωνισμού είναι 2 ζευγάρια γυαλιά όμοια με αυτά που απεικονίζονται στη φωτογραφία του post και οι νικητές θα τα παραλάβουν από το κατάστημα Οπτικά Μουγιακάκου.
Λ.Ειρήνης 125, Πέραμα - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0441 4875


Τα γυαλιά θα δοθούν με τυχαία σειρά στους νικητές και είναι τα παρακάτω:

30180013 10214473267401908 730657322 n

30768784 1093756117449453 1515594440 o

Οι νικητές θα ανακηρυχθούν μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων μέχρι τις 27/04/2018. Η ώρα και η ημέρα που θα ανακηρυχθεί ο νικητής, θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων στα οποία η Orasis Online δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει.

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω προσωπικού μηνύματος. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, η Orasis Online θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η Orasis Online θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Orasis Online. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Orasis Online για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Orasis Online δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Orasis Online απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η Orasis Online διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Orasis Online να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Orasis Online σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4